Fotografering från lägre nivåer utan problem

Ett foto på dottern med lite färgeffekt.