Menyerna och gränssnittet

Jag tycker menysystemet fungerar mycket väl. Jag kände igen mig bra i menyerna och det var kul att "utforska" kamerans funktioner för att lista ut vad man kunde skruva på för sin fotografering. I början var jag inte ens medveten om att skärmen var en pekskärm och när jag kom på det så var det nästan helt och hållet mitt val för att navigera i menyerna. Systemet känns kvickt och tydligt. Kanske lite många "scenarios" att välja mellan. Jag hade nog önskat någon form av gruppering eller möjlighet att välja favoriter för min egen profil i kameran.